Van welk adres wilt u de WOZ-waarde?
Card image cap

7.601.605

woz waardes

WOZ waarde

U wilt graag de WOZ waarde ophalen van een woning in Nederland? Vul het adres in en WOZ-waarde.nl toont u de WOZ waarde. Wij hebben van 7.601.605 woningen in Nederland de WOZwaarde van verschillende jaren.

Direct inzichtelijk

Na het invoeren van het adres ziet u de WOZ waardes van verschillende jaren. Het is ook mogelijk om deze gegevens per e-mail te ontvangen of in print/PDF formaat.

WOZ waarde per jaartal

Op zoek naar de WOZ waarde van een woning uit 2024? Wij tonen de WOZ waardes van verschillende jaren. Vul het adres in en druk op de oranje knop ‘zoeken’. De WOZ waarden worden automatisch geladen.

Card image cap

19.621

nieuwe eigenaren

Eigendomsinformatie

Naast de WOZ waardes tonen we geen eigendomsinformatie van woningen in Nederland.

Hoe werkt het?

Ga naar de website van het Kadaster. Klik in het menu op "Producten" vervolgens op "woning" en dan op "eigendomsinformatie".

U kunt hier een adres invullen en vervolgend tegen betaling de eigendomsinformatie in zien.

Card image cap

729

nieuwe percelen

Percelen

Meer dan 700 nieuwe percelen zijn er de laatste maand bijgekomen in Nederland. Graag meer informatie over een perceel? Dan verwijzen we u graag door naar Pdok.nl. Hier kunt u alle informatie vinden m.b.t. perceelinformatie in Nederland.

Perceel splitsen

Bij het splitsen van percelen ontstaan nieuwe perceel nummers bij het kadaster. Wilt u graag een perceel splitsen? Dit kunt u hier aanvragen bij het kadaster. De kosten voor het splitsen van een perceel verschillen per grootte en waarde van het perceel.

Voor grenzen en specificaties over percelen kunt u hier meer informatie vinden.

WOZ uitleg

Begin van het jaar bericht de gemeente de eigenaar van de woning over de WOZ waarde. Wilt u graag de WOZ waarde van uw eigen woning of een andere woning opzoeken? Dat kan via WOZ-waarde.nl. Vul de adres gegevens in en druk op de oranje zoek-knop. De website toont daarna de WOZ waarde van verschillende jaren.

Het is belangrijk om de WOZ waarde te weten omdat verschillende belastingen en heffingen berekend worden met de WOZ waarde, waaronder:

  • - Onroerendezaakbelasting
  • - Afvalstoffenheffing
  • - Rioolheffing
  • - Watersysteemheffing
  • - Erf- of schenkbelasting over een woning

Met een lagere WOZ waarde betaalt u minder belasting. Daarom is het goed om uit te zoeken of uw WOZ-waarde correct is. Heeft u het idee dat dit niet het geval is? Dan kunt dan bezwaar maken om de WOZ waarde lager te krijgen.

WOZ waarde bezwaar

WOZ waardeloket toont te hoge waarde? U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Er zijn ook bedrijven die daar gespecialiseerd in zijn en u graag helpen omdat zij daar aan verdienen.

Maar u kunt dit ook prima zelf doen. U kunt hier een voorbeeldbrief vinden die u zelf kunt invullen en naar uw gemeente kunt toesturen.

Gemeente geeft geen gehoor

U hebt een brief geschreven maar er komt geen reactie van de gemeente? Dan is het mogelijk om de gemeente in gebreke te stellen. Stel de gemeente daarin een redelijke termijn (2 weken of langer) om alsnog uitspraak te doen op uw bezwaarschrift.

Als de gemeente u niet in het gestelde termijn bericht geeft heeft u recht op vergoeding.

Procestijd

De gemeente heeft tot eind van het jaar de tijd om er naar te kijken. Aan het eind van het jaar moet de gemeente namelijk de nieuwe WOZ waarde bekend maken.

WOZ uitleg

De WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) regelt de onroerende zaak waardering ten behoeve van belastingheffing door het Rijk, gemeenten en waterschappen. Elk jaar wordt de WOZ vermeld in het WOZ waardeloket.

Deze partijen werken samen om tot een waarde te komen. De gemeente verricht de taxaties en verzamelt de relevante gegevens. De gemeente verstrekt deze gegevens aan verschillende instanties. Denk aan de belastingdienst en de unie van Watschappen. Deze drie partijen gebruiken allemaal deze WOZ taxatie voor het heffen

van belastingen.. Als u eigenaar/of huurder/gebruiker bent van een onroerende zaak dan krijgt u van de gemeente een aanslag waarop de waarde van uw onroerende zaak staat vermeld.

Wanneer u het niet met een WOZ waarde eens bent kunt u altijd bezwaar maken.

Zoek WOZ-waarde: