WOZ bezwaar
Van welk adres wilt u de WOZ-waarde?
WOZ bezwaar maken

Begin van het jaar bericht de gemeente de eigenaar van de woning over de WOZ waarde. Wilt u graag de WOZ waarde van uw eigen woning of een andere woning opzoeken? Dat kan via WOZ-waarde.nl. Vul de adres gegevens in en druk op de oranje zoek-knop. De website toont daarna de WOZ waarde van verschillende jaren.

Het is belangrijk om de WOZ waarde te weten omdat verschillende belastingen en heffingen berekend worden met de WOZ waarde, waaronder:

  1. Onroerendezaakbelasting
  2. Afvalstoffenheffing
  3. Rioolheffing
WOZ waarde bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Er zijn ook bedrijven die daar gespecialiseerd in zijn en u graag helpen omdat zij daar aan verdienen.

Maar u kunt dit ook prima zelf doen. U kunt hier een voorbeeldbrief vinden die u zelf kunt invullen en naar uw gemeente kunt toesturen.

Gemeente geeft geen gehoor

U hebt een brief geschreven maar er komt geen reactie van de gemeente? Dan is het mogelijk om de gemeente in gebreke te stellen. Stel de gemeente daarin een redelijke termijn (2 weken of langer) om alsnog uitspraak te doen op uw bezwaarschrift.

Als de gemeente u niet in het gestelde termijn bericht geeft heeft u recht op vergoeding.

Procestijd

De gemeente heeft tot eind van het jaar de tijd om er naar te kijken. Aan het eind van het jaar moet de gemeente namelijk de nieuwe WOZ waarde bekend maken.

WOZ waarde bezwaar

In de brief komen verschillende onderdelen naar voren die er specifiek in moeten staan. De brief schrijft de brief naar de gemeente waar u woont. Vervolgens schijft u het bezwaarschrift naar de betreffende gemeenteabtenaar die over de wet WOZ gaat.

Voeg datum toe

Het is belangrijk om de datum van schrijven toe te voegen aan de brief. Mocht uw brief niet op tijd beantwoord zijn dan kunt u aantonen dat u recht hebt op vergoeding.

Voeg adres van de woning toe

Dit wordt nog vaak vergeten, mensen weten toch uw naam dus ook het adres waarover de WOZ verlaging gaat? Nee! Vergeet daarom nooit het adres mee te sturen.

Bezwaarschrift WOZ beschikking toevoegen

Voeg het bezwaarschrift toe, in dit document kan de gemeente precies zien waarom de waarde lager ligt.

Handtekening afsluiting

Sluit de brief af met uw handtekening.

Bezwaarschrift WOZ beschikking

Elke woning is weer anders, daarom is het goed om duidelijk aan te geven op welke punten de WOZ waarde van uw woning naar beneden moet in het bezwaarschrift.

De WOZ waarde komt tot stand door woningen met elkaar te vergelijken. Daarom is het aangeven van de verschillen in het bezwaarschrift met de omliggende panden van belang.

In het bezwaarschriftvoorbeeld kunt u precies zien welke punten u kunt toevoegen aan de brief.

De WOZ waarde kan namelijk verlaagd worden bij:

  1. Andere type woning
  2. Grondoppervlakte is kleiner
  3. Ligging is minder gunstig
  4. Er zijn defecten aan de woning
  5. Er is asbest/vervuilde grond aanwezig

In het voorbeeld, kunt u precies zien welke opties mogelijk zijn om te verwerken in de onderbouwing.

Download hier de voorbeeldbrief, die kunt u zelf aanvullen.

Zoek WOZ-waarde: