WOZ Akkrum
WOZ-waarde Akkrum:
WOZ-waarde Akkrum

U wilt graag de WOZ-waarde ophalen van een woning uit Akkrum? Vul de adresgegevens in en de WOZ waarde wordt automatisch getoond.

Hoe werkt het?

Vul een adres uit Akkrum in waar u meer informatie van wilt. Druk vervolgens op de oranje knop ‘zoeken’. De WOZ waardes worden automatisch en gratis ingeladen.

WOZ waarderapport van de woningen uit Akkrum kan opgeslagen worden in PDF formaat. Druk op de PDF genereerknop en het bestand wordt automatisch gedownload.

WOZ waarde woningen uit Akkrum

Bekijk nu de Waardering Onroerende Zaak-waarde van woningen uit Akkrum. Deze woningwaarde wordt elk jaar gewijzigd en verschilt per woning.

Wijzigingen worden automatisch doorgevoerd op de site. Is uw WOZ waarde kortgeleden aangepast? Dan kan het even duren voordat deze wijziging zichtbaar is op de site van WOZ Waarde.

U kunt de gegevens over de WOZ waarde van een woning uit Akkrum hier gratis online inzien via de zoekbalk op de site. Hier kunt u het adres uit Akkrum invoeren zodat de gegevens over het specifieke adres de WOZ waarde zichtbaar worden.

Deze dienst is gratis, de WOZ waardes voor de plaats Akkrum worden automatisch ingeladen op de resultatenpagina.

Benieuwd naar een WOZ waarde van een woning buiten Akkrum? Klik hier voor de WOZ waarde van woningen in Nederland.

Zoekcriteria

Tijdens het zoeken is het mogelijk om meerdere resultaten te krijgen op hetzelfde adres in Akkrum.

Het kan voorkomen dat er meerdere adressen in 1 pand getoond worden. Vul daarom altijd een volledig adres in om zeker te zijn dat de WOZ waarde bij de woning uit Akkrum hoort.

Heeft u vragen over de WOZ waarde? Neem dan contact met ons op.

WOZ verloop

Uw woningwaarde van de afgelopen jaren vergelijken met de gemiddelde woningwaarde uit de buurt? Dat kan opgevraagd worden.

In het PDF bestand met de WOZ waarden staat een grafiek met de gemiddelde WOZ uit de omgeving. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de verlaging van uw WOZ waarde in Akkrum.

Vul het adres hier in en bekijk direct online alle gegevens.

Straatnamen in Akkrum
Op zoek naar de WOZ-waarde van een adres uit Akkrum? Van deze straten zijn de waarderingen online in te zien:

Adam Hurdriderstrjitte
Alde Rykswei
Bûterwâl
Boarnsterdyk
Boarnswâl
Boerepaed
Boerestege
Buorren
De Kromme Sâne
De Loads
De Opfeart
De Parse
De Seame
De Silo
De Slachterij
De Stringen
De Stripe
De Túntsjes
Dokter Idzerdastrjitte
Dringelstrjitte
Dwerspaed
Feansterdyk
Finkebuorren
Folkert Kuipersstrjitte
G.S. Ruiterstrjitte
Galamaleane
Griene Eker
Grytmanswei
Heechein
Heechfinne
Himdyk
Hopmanshôf
It Achterom
It Bjinstap
It Finlân
It Hiemsté
It Patroan
It Stalt
It Vegelinskampke
It Weidlân
Jinshúzen
Jokwei
Kanadeeskestrjitte
Kleasterwei
Kleef
Klokmakkersstege
Koarte Miente
Krompaed
Lange Miente
Leechein
Leppedyk
Ljouwerterdyk
Meinesleatwei
Melkerspaed
Meskenwier
Mienewei
Mounedyk
Nije Skou
Om'e toer
Ombocht
Oudeschouw
Polsleatwei
Rakswâl
Rogmounepaed
S.P. Hoytemastrjitte
Sake Visserstrjitte
Sinnebuorren
Sitadel
Smellebrêge
Spikerboor
Suster v.d. Vegtstrjitte
Trigreppel
Tsjerkebreed
Ulbe Twijnstrawei
W Jehannes Koopmansstr
Zoek WOZ-waarde: