WOZ Grou
WOZ-waarde Grou:
WOZ-waarde Grou

U wilt graag de WOZ-waarde ophalen van een woning uit Grou? Vul de adresgegevens in en de WOZ waarde wordt automatisch getoond.

Hoe werkt het?

Vul een adres uit Grou in waar u meer informatie van wilt. Druk vervolgens op de oranje knop ‘zoeken’. De WOZ waardes worden automatisch en gratis ingeladen.

WOZ waarderapport van de woningen uit Grou kan opgeslagen worden in PDF formaat. Druk op de PDF genereerknop en het bestand wordt automatisch gedownload.

WOZ waarde woningen uit Grou

Bekijk nu de Waardering Onroerende Zaak-waarde van woningen uit Grou. Deze woningwaarde wordt elk jaar gewijzigd en verschilt per woning.

Wijzigingen worden automatisch doorgevoerd op de site. Is uw WOZ waarde kortgeleden aangepast? Dan kan het even duren voordat deze wijziging zichtbaar is op de site van WOZ Waarde.

U kunt de gegevens over de WOZ waarde van een woning uit Grou hier gratis online inzien via de zoekbalk op de site. Hier kunt u het adres uit Grou invoeren zodat de gegevens over het specifieke adres de WOZ waarde zichtbaar worden.

Deze dienst is gratis, de WOZ waardes voor de plaats Grou worden automatisch ingeladen op de resultatenpagina.

Benieuwd naar een WOZ waarde van een woning buiten Grou? Klik hier voor de WOZ waarde van woningen in Nederland.

Zoekcriteria

Tijdens het zoeken is het mogelijk om meerdere resultaten te krijgen op hetzelfde adres in Grou.

Het kan voorkomen dat er meerdere adressen in 1 pand getoond worden. Vul daarom altijd een volledig adres in om zeker te zijn dat de WOZ waarde bij de woning uit Grou hoort.

Heeft u vragen over de WOZ waarde? Neem dan contact met ons op.

WOZ verloop

Uw woningwaarde van de afgelopen jaren vergelijken met de gemiddelde woningwaarde uit de buurt? Dat kan opgevraagd worden.

In het PDF bestand met de WOZ waarden staat een grafiek met de gemiddelde WOZ uit de omgeving. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de verlaging van uw WOZ waarde in Grou.

Vul het adres hier in en bekijk direct online alle gegevens.

Straatnamen in Grou
Op zoek naar de WOZ-waarde van een adres uit Grou? Van deze straten zijn de waarderingen online in te zien:

1e Oosterveldstraat
2e Oosterveldstraat
Aalsum
Abbema
Allingawier
Biensma
Boogstrjitte
Brêgepaad
Burd
Burstumerdyk
De Aak
De Bears
De Blei
De Boarch
De Boech
De Boeijer
De Boldert
De Buorkerij
De Dôber
De Fûke
De Finnen
De Fisker
De Foarn
De Foarplecht
De Jol
De Karper
De Kûpe
De Koffe
De Middelline
De Muldyk
De Pluut
De Roef
De Seize
De Setangel
De Skeakels
De Skou
De Snoek
De Swanneblom
De Tichtset
De Tsjalk
De Tsjotter
De Tuorrebout
De Vlet
De Waring
Djerreblom
Dokter Schoustrastrjitte
Doorbraak
Drachtsterweg
Ekemahôf
Friesmastrjitte
Garde Jagerswei
Gedempte Haven
Ghalinga
Gjaltema
Goatum
Graalda
Gruttostraat
Haan's Krite
Halbertsma's Plein
Hânsmar
Hôflân
Hôflânswei
Hôfsgrêft
Hellingshaven
Hoofdstraat
Hoxma
Huzebosk
It Bûterfabryk
It Fjild
It Molelân
It Roer
It Skûtsje
It Swurd
It Terpspaad
It Wyldlân
J.W. de Visserwei
Jetsma
Jister
Jogchum Nieuwenhuisstrjitte
Jongema
Kanaalstraat
Kerkstraat
Kievitstraat
Kleine Buren
Klif
Koningin Julianastraat
Lútsenom-lân
Leechlân
Leppedyk
Lynbaenstrjitte
Lyts Blijema
Marswier
Master Wielsmaplein
Meersweg
Miniawier
Molenpad
Molenstraat
Molesingel
Mr. Pieter Jelles Troelstrawei
Nieuwe Kade
Nij Djipstrjitte
Noardwâl
Noorderdwarsstraat
Oedsmawei
Oerhaelspaed
Oostergoostraat
Oosterhoutstraat
Parallelstraat
Parkleane
Parkstraat
Paviljoenstraat
Pikmar
Prins Bernhardstraat
Prinses Beatrixweg
Prinses Irenestraat
Prinses Margrietstraat
Prinses Marijkestraat
Prinses Wilhelminastraat
Raadhuisstraat
Reigerstraat
Reinerswei
Roerdompstraat
Súdfinne
Seinpôlle
Singel
Sinia
Sjonnema
Skaverij
Skilerij
Snoekeblêd
Stationsweg
Suderkade
Suorein
Tjallinga
Toetsma
Trije Hûs
Tsjettelhûs
Tureluurstraat
Volmaweg
Waachshaven
Westerbuurt
Wijde Steeg
Wytsma
Yn 'e Lijte
Zevenhuizen
Zoek WOZ-waarde: